Gudstjenester

Godt Nytår

2017 er godt i gang. Året er et stort år i kirkens historie. Palmesøndag fylder Mejdal Kirke 35 år. Kirken og sognet har haft vokseværk. Det betyder, vi står foran en stor opgave med tilbygning og renovering af kirkens eksisterende lokaler. En stor, med glædelig opgave, som menighedsrådet glæder sig til at vise sognet.

Hverdagen i Mejdal Kirke er fyldt med tilbud til alle generationer. Lige fra babysalmesang, børneklub, børne -og ungdomskor, højskolesang, forårsmarked, seniorklub, ungdomsaftener. Her er gudstjenester om søndagen, her er familiegudstjenester, byfestgudstjenester, gudstjenester i det fri og 10 ulvetime-gudstjenester. Her er konfirmander og minikonfirmander og skønne koncerter. Besøg af vuggestue, dagplejere, børnehave og skole. Her er godt at være. Her er plads til alle.

I Mejdal Kirkes vision og målsætning står der, at vi vil være kirke for hele sognet. Ikke bare en bygning der står midt i byen, men et sted, vi alle føler, er vores. Mejdal og Halgård - Vi glæder os til 2017. Godt Nytår!

Arrangementer