Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling

Klimaforandringerne rammer os alle, men det rammer særligt voldsomt i verdens fattigste lande. Her er man ikke klædt på til det nye klima, og der er intet forsvar for oversvømmelser, tørke og orkaner.

Den gode nyhed er, at der findes løsninger. Derfor hjælper vi 'Folkekirkens Nødhjælp' med at samle ind til broer, diger, opsamlingssøer og flugtveje - og vi samler ind til introduktion af klimaresistente afgrøder, drikkevand og nytænkende løsninger. Du skal regne med at bruge et par timer på en rute. Tilmeld dig og din familie/nabo/ven og kontakt allerede nu indsamlingsleder Axel Vig på 9740 1065 eller mød op i Mejdal Kirke, søndag 10. marts kl. 12:00

Tak for din støtte