At kunne glæde sig over tilværelsen i alle dens omskifteligheder er livets vigtigste værdi

Foredrag ved tidl. tv-direktør Ivar Brændgaard, Mejdal

Torsdag 22. november kl. 19:30 i kirkens lokaler

Mere velfærd giver større lykke, mener statsministeren, og det jager vort samfund efter. Vore unge mennesker piskes ud i et lykke- og rigdomsræs, som både giver skuffelser og stress. Mange mennesker bliver ulykkelige og modfaldne, når de ikke når deres drømmes mål, eller når sygdom og ulykker pludselig slår dem ud af kurs. Kristendommens svar er, at der findes helt andre værdier, som skal og kan præge vort liv. Helt gratis værdier, som kan give mening og glæde i tilværelsen. Disse værdier sætter et andet fortegn for det liv, der skal leves, og de forventninger, der kan stilles.

Ivar Brændgaard giver markante bud på de kristne værdier, der kan bære både i medgang og modgang. Der øses af et levet livs erfaringer, og der gives billedfortællinger, som kan huskes bagefter. Der kredses om livets sidste svære tid, alderdom og sygdom. Hvorfor skal det slutte sådan? Hvordan kommer vi igennem livets afslutning?

'At være kirke for alle' er en del af Mejdal Kirkes vision og med de nye lokaler glæder vi os til at bruge rammerne til vores mange aktiviteter; ligefra babysalmesang, børneklubber, konfirmander, skole-kirke arbejde, foredrag og klubaktiviteter for voksne.

Herover findes de nyeste programmer for efteråret 2018. Hold øje her på siden, hvor vi offentliggør vores kommende arrangementer.

 God sommer og velkommen i Mejdal Kirke