Præludium (ved dåb, føres dåbsfamilien ind. Menigheden rejser sig)
Indledning v. præst (Søndagens navn og tema)
Indgangsbøn
Salme
Hilsen: (Præsten siger: ”Herren være med jer”. Menigheden svarer: ”og Herren være med dig”) Indledningskollekt (Menigheden svarer Amen)
Læsning fra Det gamle Testamente
Salme
Læsning fra Det nye Testamente
Trosbekendelsen synges
Salme
Evangelielæsning (Menigheden synger: ”Gud være lovet for sit glædelige budskab”)
Prædiken
Kirkebøn
Apostolsk velsignelse
Salme
Nadver (Ritual C) O du Guds lam v.1 synges inden nadveruddeling
Nadversalme
Afslutningskollekt (Menigheden svarer: ”Amen”)
Velsignelsen (Menigheden svarer: ”Amen, amen, amen”)
Salme
Meddelelser
Udgangsbøn
Postludium (Menigheden bliver siddende)

Ved dåb bæres dåbsbarnet ind i kirken under præludiet. Som 2. salme synges DDS nr. 448 v1-3. Efter dåben synges DDS nr. 448 v. 4-6. Dåbsbarnet bæres ud under postludiet.