Kirkebil

Mejdal Kirke tilbyder kirkebil til gudstjenester, foredrag og koncerter. Kirkebilen er gratis og bestilles ved kordegnen, T 9743 5716