Ulvetime

Ti gange om året inviterer Mejdal Kirke til Ulvetime. Sidste onsdag i måneden kl. 17.30. En kort, børnevenlig gudstjeneste, med fagtesange og dagens aktivitet. Gode frivillige kræfter tager sig af maden, så familierne kan sætte sig til bordet efter gudstjenesten. Spisningen koster 25 kr. for voksne - børn til og med 7. klasse spiser gratis med.

 

Ulvetimens liturgi

Velkomst - vi tæller bedeslagene sammen

Præludium med ulvekoret

Salme med fagter

Dagens fortælling

Ulvekoret

Dagens aktivitet

Salme/sang

Fadervor

Velsignelse

Vi synger. 'Jeg går på livets vej'

Postludium med ulvekoret