Dåb

Dåb aftales ved henvendelse til kordegnekontoret telefon: 9743 5716 - Er du i tvivl, om du skal vælge dåb til dit barn, eller om du selv skal døbes, kan du kontakte sognepræsten for en samtale.

Når barnet er døbt eller navngivet, registreres navnet i den elektroniske kirkebog og i CPR. I løbet af højst 14 dage herefter modtager I et sygesikringskort fra kommunen med CPR-nr. og navn.

Navneændring

Ansøgning om navneændring foretages digitalt via www.borger.dk Herfra sendes ansøgningen til behandling i bopælssognet. På Familiestyrelsens hjemmeside – www.familiestyrelsen.dk/navne/ – kan man læse mere om navne, og kordegnekontoret er også altid behjælpelig med vejledning om gældende love og regler for området.