Dødsfald og begravelse

Dødsfald anmeldes til præsten/kordegnekontoret og en bedemand.

Begravelse/bisættelse aftales med præsten.

Ved dødsfald skal en læge skrive en dødsattest. Før kan man ikke anmode om begravelse eller brænding af afdøde. Den afdøde skal enten begraves eller brændes (kremeres) og bisættes. Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Anmodning om begravelse eller bisættelse foretages digitalt via www.borger.dk - enten direkte eller via en bedemand inden to dage efter dødsfaldet.