Vielse

Ved vielse i Mejdal Kirke rettes henvendelse til sognepræsten eller kordegnekontoret med henblik på reservering af kirken.

Inden vielsen skal man aflevere en prøvelsesattest til præsten eller kordegnekontoret. En prøvelsesattest ansøger man om i bopælskommunen. Der indsendes digitalt en ægteskabserklæring via www.borger.dk. Kommunen sender herefter prøvelsesattesten til parret som bevis på, at parterne opfylder samfundets betingelser for indgåelse af ægteskab. Prøvelsesattesten afleveres på kordegnekontoret, når den er modtaget fra borgmesterkontoret. Den må på vielsestidspunktet ikke være mere 4 måneder gammel.

Navneændring ved vielse
I udgangspunktet beholder man sit eget navn, når man bliver gift. Hvis man ønsker at skifte navn i forbindelse med vielsen, så man som par får samme mellemnavn og/eller efternavn, skal man søge om navneændring. Det gør man ved at ansøge om "Navneændring på bryllupsdagen" via www.borger.dk
Navneændringer i forbindelse med vielser er gebyrfrie, hvis der opstår navnefællesskab.