Du er her: 

Kirkebil

Mejdal Kirke tilbyder kirkebil til gudstjenester, foredrag og koncerter. Kirkebilen er gratis og bestilles ved kordegnen på telefonnummer 9743 5716