Du er her: 

Om kirken

Mejdal sogn er oprindeligt en del af Tvis sogn. Da udbygningen af Mejdal tog fart i slutningen af 1960'erne, vedtog Tvis Menighedsråd at bygge en ny kirke og rettede henvendelse til arkitekt Holger Jensen, København.

Grundstensnedlæggelsen fandt sted 25. april 1981. Her blev der indmuret sten fra det gamle Tvis Kloster og fra Tvis Kirke - stenene ses i muren til venstre for hoveddøren. Samtidig indmuredes grundstensdokument, et eksemplar af dagens aviser samt de gangbare mønter.

Kirken indviedes Palmesøndag, 4. april 1982 af daværende biskop over Viborg Stift, Johannes Jacobsen. Kirken har siden da markeret dagen Palmesøndag. Mejdal sogn blev et selvstændigt med eget menighedsråd 1. december 1984, og blev et selvstændigt pastorat i 2003.

Særligt kendetegnene for Mejdal Kirke er murstensrelieffet - udtænkt af kunstneren Edvard Jensen: 'Reliefferne på væggen skal vidne om, at Faderens, Sønnens og Helligåndens gerninger giver sig til kende i synlige spor. På en tom væg opfattes -'intet'.

2016-2018 stod i ombygning og tilbygningens tegn. Mejdal sogn havde på små 35 år vokset sig stor med mange nye parceller, udbygning af skole og børnehave og med en stadigt voksende befolkningstilvækst. Menighedsrådet indgik samarbejde med Anna Mette Exner og 'Exnerarkitektur' om et nyt og spændende projekt, der skulle give rum til kirkens mange aktiviteter.

http://www.exnerarkitektur.dk/kirker_projekts/til-og-ombygning-af-mejdal-kirke/

Da om -og tilbygningen stod færdig gik projekt 'Noas ark' fra borde. Skibet er tegnet af Palle Würtz fra 'ThatWoodDo' som sammen med sine medarbejdere også har bygget skibet. Skibet stod færdig sensommeren 2019 og anvendes til andagtsrum og som et ly for vind og vejr.

Læs mere herunder om kirkens historie (1982-2014) i en synopse samlet og redigeret af menighedsrådsmedlem Carl Nielsen.