Bryllup

Ved vielse i Mejdal Kirke rettes henvendelse til præsten eller kordegnekontoret med henblik på reservering af kirken.

Inden vielsen skal man aflevere en prøvelsesattest til præsten eller kordegnekontoret. En prøvelsesattest ansøger man om i bopælskommunen. Der indsendes digitalt en ægteskabserklæring via www.borger.dk. Kommunen sender herefter prøvelsesattesten til parret som bevis på, at parterne opfylder samfundets betingelser for indgåelse af ægteskab. Prøvelsesattesten afleveres på kordegnekontoret, når den er modtaget fra borgmesterkontoret. Den må på vielsestidspunktet ikke være mere 4 måneder gammel.

Navneændring ved vielse
I udgangspunktet beholder man sit eget navn, når man bliver gift. Hvis man ønsker at skifte navn i forbindelse med vielsen, så man som par får samme mellemnavn og/eller efternavn, skal man søge om navneændring. Det gør man ved at ansøge om "Navneændring på bryllupsdagen" via www.borger.dk. Navneændringer i forbindelse med vielser er gebyrfrie, hvis der opstår navnefællesskab.

Kirkelig velsignelse                                                                                                                                Hvis I er viet på rådhuset, kan I blive velsignet i kirken ved en højtidelighed, der minder om vielsen.

Til verden: I dag står jeg hvilefuld frem. Fra Kirkesangbogen, nr. 812

 

Til verden: I dag står jeg hvilefuld frem, i dag blir mit hjerte min sjælevens hjem. Det løfte er nu smedet ind i et bånd af guld på min brusende hånd.

 

Tak, Skaber, fordi vi må lave en pagt, du brænder til live og løber i takt så vi smelter sammen i mere end blæk i rådhuskontorets chartek.

 

Når tørken raserer og drikker de søer, hvor tungen forstøver og våde ord dør, når trækronen bøjer og taber sit mød, træk rødderne ned til din flod.

 

Og lær os især hver gang mørket slår ind at kende hinanden på kroppen igen og ligge i ly i den ordløse seng til hjertets lanterner blir tændt.

 

Lad egoet ligge som fortidsruin og slib os robusthed i blå turmalin, så begge sæt skuldre på skift får os frem mod dagryets gnistrende sang.