Dåb

Dåb aftales ved henvendelse til kordegnekontoret telefon: 9743 5716 - Er du i tvivl, om du skal vælge dåb til dit barn, eller om du selv skal døbes, kan du kontakte sognepræsten for en samtale.

Når barnet er døbt eller navngivet, registreres navnet i den elektroniske kirkebog og i CPR. I løbet af højst 14 dage herefter modtager I et sygesikringskort fra kommunen med CPR-nr. og navn.

Ansøgning om navneændring foretages digitalt via www.borger.dk Herfra sendes ansøgningen til behandling i bopælssognet. På Familiestyrelsens hjemmeside – www.familiestyrelsen.dk/navne/ – kan man læse mere om navne, og kordegnekontoret er også altid behjælpelig med vejledning om gældende love og regler for området.

 
 

Fyldt af glæde over livets under. Den danske Salmebog nr. 448

 

Fyldt af glæde over livets under, med et nyfødt barn i vore hænder, kommer vi til dig, som gav os livet.

 

Fyldt af bæven foran ukendt fremtid lægger vi vort barn i dine hænder. Det, som sker i dåben, gør os trygge.

 

Fyldt af undren er vi i din nærhed. Du, som bærer verdensrummets dybder, venter på de små og tar imod os.

 

Ved dit værk, ved kærlighedens vilje, vi født på ny til liv i Kristus,til et åbent liv i tro og tillid.

 

Og ved tidens grænse lever fortsat dine løfteord ved døbefonten, dåbens lys er tændt, når livet slukkes.

 

Større rigdom, end hvad ord kan rumme,har du givet os ved dåbens gave.Herre, skænk os troen fuld af glæde!