Inden et barn er 6 måneder gammel skal det have et navn - enten ved navngivelse eller dåb. Vær opmærksom på, at barnet kun kan få sin fars efternavn, når forældrene er gift - eller faderskabet er anerkendt.

Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at registrere en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” på www.borger.dk senest 14 dage efter barnets fødsel.

Er der ikke registreret nogen far til barnet efter 14 dage, overgår faderskabssagen til Statsforvaltningen - læs mere om faderskab og forældremyndighed på Statsforvaltningens hjemmeside.

Navngivning uden dåb sker også på http://www.borger.dk under Familie og børn. Begge forældre skal signere digitalt med NEMID

Navnet skal være et godkendt drengefornavn eller pigefornavn. Det er muligt at søge i godkendte drengenavne og pigenavne på: www.familiestyrelsen.dk

Der kan altid ske dåb efterfølgende, selv om barnet er navngivet.

Alle spørgsmål vedrørende navne og gældende navnelov besvares på kordegnekontoret.