Mejdal sogn er oprindeligt en del af Tvis sogn. Da udbygningen af Mejdal tog fart i slutningen af 1960'erne, vedtog Tvis Menighedsråd at bygge en ny kirke og rettede henvendelse til arkitekt Holger Jensen, København.

Grundstensnedlæggelsen fandt sted 25. april 1981.her blev der indmuret sten fra det gamle Tvis Kloster og fra Tvis Kirke - stenene ses i muren til venstre for hoveddøren. Samtidig indmuredes grundstensdokument, et eksemplar af dagens aviser samt de gangbare mønter.

Kirken indviedes Palmesøndag, 4. april 1982 af daværende biskop over Viborg Stift, Johannes Jacobsen. Kirken har siden da markeret dagen Palmesøndag.

Mejdal sogn blev et selvstændigt med eget menighedsråd 1. december 1984, og blev et selvstændigt pastorat i 2003.

Særligt kendetegnene for Mejdal Kirke er murstensrelieffet - udtænkt af kunstneren Edvard Jensen:

'Reliefferne på væggen skal vidne om, at Faderens, Sønnens og Helligåndens gerninger giver sig til kende i synlige spor. På en tom væg opfattes -'intet'

klik på billedet og se reliefferne
klik på billedet og se reliefferne